Enrere

El món, el canviarem explicant i convencent,
no imposant

Entendre les conseqüències de la nostra acció és la manera que actuar de forma conscient surti de forma natural.

Fins fa quatre anys, moltes persones no havien sentit mai a parlar del concepte de resiliència ni creien que la humanitat tingués aquesta capacitat d’adaptació a les situacions adverses de forma organitzada però també, individual. El canvi pot fer por, però forma part de la vida.

Estrenem el 2024 amb el compte enrere ambiental activat, perquè hi ha moltes coses a canviar i poc temps per fer-ho. L’any vinent representa un dels ‘punts de control’ de compliment d’objectius ambientals i hi haurà canvis importants per a les administracions, empreses i societat civil que no hagin fet encara els deures. Ens esperen nous marcs normatius i nous deures ciutadans: nous hàbits a incorporar en el dia a dia. Un aspecte, que pot sorprendre, de l’aplicació de les noves normatives és que des de la Unió Europea s’obliga els ens locals a finançar la gestió dels residus municipals íntegrament amb la recaptació dels impostos pertinents. Es tracta d’una taxa que alguns ajuntaments subvencionaven parcialment o total i que ara la ciutadania haurà de pagar. Aquest és important perquè, en el cas de la brossa, la pujada d’impostos no serà fruit d’una decisió arbitrària ni d’afany recaptatori.

La revolució de la recollida selectiva

Al contrari que en altres territoris de l’Estat, a Catalunya no apareixeran de sobte contenidors de noves fraccions de residus municipals: ja hi són. La diferència és que la separació de residus com els tèxtils, els olis usats o els residus especials deixarà de ser voluntària —tot i que altament recomanable i necessària—, perquè serà obligatòria.

De la mateixa manera, perquè es compleixin els objectius de reciclatge, la recollida selectiva als municipis ha de millorar. S’ha demostrat que els sistemes més eficients perquè se separin els residus municipals és eliminant els contenidors oberts i implementant sistemes d’identificació o de porta a porta. Aquests sistemes permeten establir taxes proporcionals a la generació de residus, sortint més car a qui genera massa residus o separa malament.

Evitar la generació de residus, separar-los per fraccions i dipositar-los a l’abocador correcte és, principalment, una qüestió de cultura; de ser conscient que, encara que calgui un esforç, és la manera correcta i s’ha de fer bé. Com s’han de seguir el codi de circulació o les ordenances municipals. És a través de l’educació ambiental i la sensibilització, quan s’aconsegueix que els canvis no siguin una imposició, sinó que es comprenguin i s’assumeixin.

És més important no generar que haver de gestionar!

Tenir consciència ambiental condiciona les nostres accions, la forma en què comprem i consumim, l’ús que fem de subministraments com electricitat i aigua, la forma com ens desplacem, i en com ens desfem dels residus. En totes aquestes accions, s’ha de procurar escollir la via de la prevenció: no generar tants residus, evitar el malbaratament de recursos i reduir les emissions de CO₂. El poder col·lectiu és molt important, però una decisió majoritària no necessàriament ha de ser la correcta. La consciència ambiental posada en acció té un efecte en el planeta i per al nostre benestar, així que practiquem-la encara que ningú ens segueixi; ja ho faran.