Avantatges de comprar com sempre (o com mai)

  • Dimarts, 22 Agost 2023

Quan adquirim productes a pes, podem agafar la quantitat que necessitem, reduint així el malbaratament alimentari i també el volum de les deixalles domèstiques.

A l’hora de fer la compra domèstica, cal prendre algunes decisions importants. Preu, qualitat, immediatesa o comoditat són aspectes que generalment es tenen en compte a l’hora de decantar-se per un producte, però convé no oblidar un altre factor: l’impacte ambiental.

Molts dels residus que generem es podrien evitar si el mateix producte l’haguéssim adquirit d’una forma diferent. Una de les diferències entre comerç de proximitat o per Internet és justament la quantitat de residus que es generen en la distribució. En el cas d’aliments frescos com fruita, verdura, carns i peixos, per exemple, els podem trobar tant sense envasar —a pes— com excessivament empaquetats, generalment amb materials d’un sol ús.

Si parlem d’aliments, comprar a granel permet agafar la quantitat necessària i reduir el malbaratament. A més, generalment, els comerços que venen a granel ofereixen producte de qualitat, que a més pot ser triat per la persona compradora. La compra a granel propicia l’ús d’envasos reutilitzables i evita un volum important en la compra i en el cubell de la brossa.

Podem comprar a granel als mercats, en moltes botigues de productes frescos, però també diverses grans superfícies disposen de dispensadors d’aliments com pasta, llegums o arròs. Des d’enguany, a més, és més fàcil evitar fer ús de bosses de plàstic o paper d’un sol ús per a posar-hi la compra i podem portar els nostres recipients. La nova normativa indica que “tots els establiments d’alimentació que venguin a granel aliments i begudes, hauran d’acceptar l’ús de recipients reutilitzables (bosses, tàpers, ampolles, entre d’altres) adequats per a la naturalesa del producte adquirit i degudament higienitzats, sent els consumidors els responsables del seu condicionament i neteja”.

De productes a granel en podem trobar d’alimentació, però també de neteja i d’higiene. Els sabons i detergents, per exemple, es poden trobar en format sòlid però també reomplir envasos buits en moltes botigues. Allargar la vida dels productes a través de la reutilització, també dels envasos, és bàsic per prevenir residus.

Alguns recursos per trobar comerços a granel al Camp de Tarragona: