Dia mundial de la bicicleta

  • Dissabte, 03 Juny 2023

Un mitjà de transport lleuger, senzill i ecològic, que pot proporcionar al mateix temps salut, oci i diversió. Gaudim del Dia Mundial de la Bicicleta i del medi ambient!

Ens trobem a les portes del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), una efemèride important per recordar la importància de cuidar el nostre planeta i els efectes que hi provoca la nostra acció. La forma de mobilitat és un dels aspectes que té un pes important en la nostra petjada de carboni.

Quan pensem en transport sostenible, segurament la bicicletaés el primer vehicle que ens ve al cap. No gasta energia ni combustible ni genera emissions, no provoca embussos de trànsit, es pot aparcar fàcilment i aporta beneficis a la salut de qui la condueix!

Potser no tots els trajectes són aptes per fer en bicicleta, però aleshores cal replantejar els hàbits de mobilitat i optar per alternatives al cotxe particular, com el transport públic o compartir vehicle.

L’any 2018, les Nacions Unides va establir el 3 de juny com el Dia Mundial de la Bicicleta, per celebrar l’existència d’un vehicle lleuger, senzill i sostenible, que pot proporcionar al mateix temps salut, oci i diversió.