Dia Mundial de la Natura i de la Vida Silvestre

  • Divendres, 03 Març 2023

El 3 de març és el Dia Mundial de la Natura i de la Vida Silvestre. L'Organització de les Nacions Unides va establir aquesta jornada per celebrar tots els animals i plantes silvestres del món i la contribució que fan a les nostres vides i la salut del planeta. Aprofitem avui per recordar els perills de la “contribució” de l’ésser humà en la

El 3 de març és el Dia Mundial de la Natura i de la Vida Silvestre. L’Organització de les Nacions Unides va establir aquesta jornada per celebrar tots els animals i plantes silvestres del món i la contribució que fan a les nostres vides i la salut del planeta. Aprofitem avui per recordar els perills de la “contribució” de l’ésser humà en la natura.

Hi ha res més bonic que un paratge natural on sembli que no hi ha estat mai ningú? Segurament no, però que difícil és de trobar! S’estima que l’acció humana ha degradat més del 75% de la superfície terrestre i que només queda, aproximadament, un 3% d’ecosistemes on la biodiversitat no ha estat alterada. Són dades greus i difícils de revertir, però aquest fet no ha de suposar una excusa per no actuar.

La petjada ecològica és un indicador de l’impacte que gairebé qualsevol activitat té en el medi ambient i que afecta les espècies que hi habiten. L’objectiu és que sigui el més neutre possible.

La Terra ha estat un planeta ric en recursos, però s’estan esgotant a causa d’una excessiva extracció i ús, des de fa diverses dècades. La resposta la tenim en l’economia circular, un model de producció i consum per allargar la vida de les matèries primeres a través de la reutilització i la recuperació dels materials i productes.

 

Què podem fer per produir menys deixalles?

La jerarquia de gestió de residus es representa amb la forma d’una piràmide invertida o un embut, perquè la prioritat és evitar la generació dels residus, seguida de la reutilització i recuperació dels materials, mentre que la seva eliminació ha de suposar l’última opció.

Una bona gestió dels residus ajuda a evitar que les deixalles acabin a la natura. Per obvi que sembli, sempre és convenient recordar que tota deixalla ha d’anar al contenidor –a un o altre, en funció de la fracció–, mai al terra dels municipis, ni al bosc, ni a la platja, ni pel desguàs.