Europa i el medi ambient

  • Dijous, 09 Maig 2024

El foment de l’economia circular té com a pilar fonamental la prevenció de residus (el REDUIR, de les famoses tres R de la sostenibilitat). Evitar generar residus, des de la fabricació dels productes, l’adquisició i la facilitat per reparar-los.

El 9 de maig celebrem el dia d’Europa, en commemoració de la Declaració Schuman, que l’any 1950 marcaria el punt de partida d’una unió de països que volien sumar esforços en una mateixa direcció. Més de setanta anys després, la Unió Europea està formada per vint-i-vuit estats, la majoria dels quals funcionen amb una mateixa moneda i gaudeixen de lliure circulació entre els territoris.

La legislatura vigent del Parlament Europeu (hi ha convocades eleccions d’aquí a poques setmanes) ha estat marcada per diversos eixos, dels quals en destaquem la voluntat de «construir una Europa climàticament neutra, ecològica, justa i social». Aquest enunciat es tradueix en l’establiment de noves normatives i objectius que impulsen les energies renovables, l’economia circular i una gestió més ambientalment responsable dels residus. En el marc de la jerarquia de residus (Prevenció > Reutilització > Reciclatge > Valorització > Eliminació), des de la Unió Europea s’insta els estats membres que prenguin mesures per augmentar les taxes de recollida selectiva de forma urgent i que es minimitzi l’ús d’abocador.

El foment de l’economia circular té com a pilar fonamental la prevenció de residus (el REDUIR, de les famoses tres R de la sostenibilitat). Evitar generar residus, des de la fabricació dels productes, l’adquisició i la facilitat per reparar-los.

Un petit impuls que s’ha de fer des de les administracions i la ciutadania per aconseguir una Europa més neta, més autosuficient i més circular!