Fem circular els recursos!

  • Dijous, 30 Març 2023

La voluntat final de l’economia circular com a model de producció i de consum és aprofitar els recursos contínuament i, per tant, evitar l'extracció de noves matèries primeres i la generació de residus. No és una fita fàcil però és importar passar a l’acció per apropar-nos a l’objectiu!

Cada vegada que reutilitzem un producte, generem un residu menys. Evitem l’extracció de matèries primeres naturals quan recuperem i reciclem els materials per donar-los nous usos.

La voluntat final de l’economia circular com a model de producció i de consum és aprofitar els recursos contínuament i, per tant, evitar l’extracció de noves matèries primeres i la generació de residus. No és una fita fàcil, però és important passar a l’acció per apropar-nos a aquest objectiu.

El ritme i els hàbits de consum de la societat fan que es generin moltes més tones de deixalles que les que són estrictament necessàries (articles d’un sol ús o de mala qualitat i curta durada, l’obsolescència programada, compres de llarga distància, malbaratament alimentari, etc.). L’ús desproporcionat de materials fa que els recursos naturals que s’extreuen del planeta s’estiguin esgotant i és urgent aturar aquesta dinàmica.

Per la implementació d’una estratègia de no generació de residus calen canvis profunds a tots els nivells, inclosos culturals, de producció i distribució i legislatius.

L’any passat, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir el penúltim dia de març per celebrar el Dia internacional del residu zero. Es tracta d’una jornada orientada a crear consciència sobre la necessitat de replantejar els hàbits diaris per afavorir la prevenció de residus i la circularitat dels materials, i contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Aprofitem avui fer reflexionar sobre com podem generar menys residus amb cada una de les nostres accions!

Setmana europea de la prevenció de residus

També, cada any, a la segona quinzena de novembre, dediquem una setmana a visibilitzar la importància de prevenir residus, com a pas essencial en la gestió de les deixalles. L’any 2022, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es va dedicar als residus tèxtils.