Reduir, reutilitzar i ̶r̶e̶c̶i̶c̶l̶a̶r̶ separar (per a reciclar)

  • Dimecres, 17 Maig 2023

El 17 de maig celebrem el Dia mundial del Reciclatge. Agafem consciència per contribuir a la circularitat dels materials des de casa!

Recollida selectiva, recuperació, reciclatge, valorització, eliminació de residus… són conceptes que es poden confondre. Fins i tot el mantra de la sostenibilitat —reduir, reutilitzar i reciclar— no és del tot acurat. En realitat, són processos diferents i complementaris per gestionar els residus.

La jerarquia de la gestió dels residus es presenta en forma d’embut o de piràmide invertida perquè cada franja és més prioritària que la següent. Prevenció de residus > Preparació per a la reutilització > Reciclatge > Valorització > Eliminació.

De la mateixa manera que un pla de salut, el més important és la prevenció —evitar generar el problema—, seguit de posar facilitats al tractament. També en l’àmbit dels residus, la prevenció i la preparació són una responsabilitat compartida que té la ciutadania.

La forma de consumir és generalment lineal: s’adquireix un producte, s’utilitza i es rebutja. El que marca la diferència són les decisions conscients que prenem per fer que l’adquisició sigui més sostenible. Per exemple, quan s’opta per un producte reutilitzable, o bé de segona mà; fet amb materials més ecològics o que siguin fàcils de reparar, de valoritzar, de reciclar. Aquesta és la lògica de l’economia circular, que propicia el fet d’allargar la vida útil dels materials a través del seu aprofitament il·limitat, sigui mitjançant processos industrials o no.

 

Què és el reciclatge?

Un procés industrial a través del qual es recuperen els materials per tornar-los a utilitzar. Com tota acció, els tractaments de reciclatge tenen un impacte ambiental, però acostuma a ser molt menor que el que produeix la fabricació de productes nous i, a més, s’estalvia l’extracció de noves matèries primeres. Per exemple, s’estima que una tona de paper reciclat evita la tala d’entre 12 i 17 arbres, redueix el consum d’uns 30.000 litres d’aigua i 150 de combustibles fòssils; consumeix un 71% menys d’electricitat que en la fabricació de paper nou i, a més, redueix un 74% de la contaminació de l’aire. Propiciar i fer servir el paper reciclat, doncs, suposa una reducció considerable de la petjada de carboni.

Quan mencionem que a casa reciclem paper, estem dient que posem en pràctica el procés de desfer el paper, premsar-lo, assecar-lo i fer-lo servir. De la mateixa manera que reciclar la fracció orgànica voldria dir fer compostatge casolà. Per tant, la major part de les vegades el que volem dir és que fem recollida selectiva; separem els residus per fraccions i els dipositem al contenidor corresponent (descobreix on va cada deixalla al web Residu on vas).