Per un 2024 ple d’acció!

  • Divendres, 22 Desembre 2023
  • Mancomunitat

Una de les males notícies ambientals que ens deixa l'any en curs és que s'han depassat sis dels nou límits planetaris. La capa d'ozó, la biosfera, la climatologia, les temperatures i, en general, la salut de la Terra i dels oceans, pateixen les conseqüències de l'acció humana: altes emissions de diòxid de carboni, muntanyes de residus abandonats en el medi natural, microplàstics a l'organisme humà i als núvols... Malauradament, la llista de despropòsits és extensa.

Una societat es defineix, no només pel que crea, sinó pel que es nega a destruir” (John Sawhill)

La resiliència serà imprescindible per afrontar la nova situació climàtica, però també cal passar a l’acció. Ho hem fet altres vegades: el límit de la capa d’ozó es va creuar a la dècada dels 90, però l’acció social i la prohibició de molts productes i elements que la danyaven, han anat revertint la situació fins a tenir-la actualment sota control. Una bona notícia, certament, però queda camí i l’hem de fer conjuntament.

Conjuntament vol dir que la responsabilitat és compartida; això no obstant, no seria just dir que s’ha de repartir a parts iguals. La indústria i els governs han d’encapçalar el canvi, uns descarbonitzant els seus processos i els altres legislant i controlant el compliment de la normativa. I la ciutadania ha de tenir pensament crític i conèixer el seu poder per fer-los pressió, però també actuar a reduir la pròpia petjada de carboni.

 

Un canvi d’hàbits

Qualsevol propòsit requereix dos elements: un punt de força de voluntat per fer les coses de manera diferent i un objectiu a assolir. Aprofitem la injecció de motivació que sol portar l’inici d’any i comencem a passar a l’acció!

  • Apostar per l’economia circular. Busquem alternatives a regals materials que no duren o s’acumulen; optem per articles de segona mà o experiències.
  • Reduir la generació de residus! Per festes, les bosses de residus s’omplen ràpidament: procurem no llençar aliments i evitem els embolcalls innecessaris.
  • Stop malbaratament alimentari! Aprofitem les sobres dels àpats i les restes de menjar en bon estat, com si tot l’any fos Sant Esteve!
  • Planificar les compres, grans i petites. Anem a comprar amb la llista pensada. Per a articles elèctrics i electrònics, comparem preus, qualitat i garanties.
  • Escollir productes fàcils de reparar. La facilitat i accés per reparar els objectes els allarga la vida i contribueix a l’economia circular.
  • Millorar la recollida selectiva a casa. Si dubtem d’on va algun residu, és un bon moment per consultar-ho. Cada residu, al seu contenidor!
  • Ser més eficient energèticament. Aïllar correctament els espais o l’ús d’aparells electrònics més eficients, redueixen el consum energètic i la factura.
  • Fer menys ús del vehicle privat. Millor amb transport públic o compartit! Ens estalviem buscar aparcament i s’eviten riscos a la carretera.

Incorporar la perspectiva mediambiental en el nostre dia a dia farà que les accions sostenibles creixin de forma exponencial. Perquè quan pugem al tren del consum conscient, ja no hi ha marxa enrere —per sort!—.