Valoritzar perquè els materials circulin

  • Dijous, 16 Maig 2024

Energia

Gràcies a la recollida selectiva que la ciutadania fem, es poden aprofitar recuperar dels residus materials com el paper, el vidre, el plàstic o el metall, reduint així la necessitat d'extracció de matèries primeres i la producció de nous materials.

El petit gest que fem cada dia quan separem els residus en les diferents fraccions, té una gran importància perquè se’n puguin reaprofitar els materials. Hi ha passos previs, com evitar la generació de residus o escollir productes que es puguin reciclar més fàcilment, que poden dependre de situacions personals o de consciència ambiental, però el deure de separar envasos, paper, vidre i orgànica és per a tothom.

La valorització material consisteix a tornar a obtenir recursos a partir del reciclatge dels residus. Quan aquests materials recuperats s’han fet servir per produir nous productes, han tornat al mercat i s’han adquirit, és quan podem que han entrat a l’economia circular amb èxit!

En definitiva, gràcies a la recollida selectiva que la ciutadania fem, es poden aprofitar recuperar dels residus materials com el paper, el vidre, el plàstic o el metall, reduint així la necessitat d’extracció de matèries primeres i la producció de nous materials. A més, aquest procés contribueix a la reducció de la contaminació ambiental i a la preservació dels recursos naturals.

Per tant, aquest petit gest de llençar un residu al contenidor adequat és una acció decisiva per contribuir a una gestió sostenible dels residus i reduir el seu impacte negatiu sobre el medi ambient.

Al bell mig de la piràmide

Prevenció de residus > reutilització > reciclatge > valorització > eliminació

Les etapes prèvies al reciclatge són les que marquen la diferència ambientalment i suposen els pilars de l’economia circular: consumir de forma sostenible i aprofitar allò que ja està fabricat. Els tractaments que es realitzen després del reciclatge són els que voldríem evitar. Malgrat tot, l’enorme generació de residus que es produeixin cada dia al món, fa que hagin de continuar existint.

 

La jerarquia de gestió dels residus es representa amb aquesta piràmide invertida: cada pas és més necessari que el següent. És a dir, a mesura que ens apropem a la punta de baix, menys possibilitats que els materials continuïn circulant.

La valorització energètica

Dels residus que arriben a les plantes de triatge (previ al procés de reciclatge) sovint hi ha una part no es pot aprofitar. D’aquest rebuig, i amb la resta de residus no recuperables que llencem als contenidors grisos, se’n pot fer energia tèrmica i elèctrica.