Avís Legal

La MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS del Camp de Tarragona (en endavant, la MANCOMUNITAT) manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació institucional actualitzada i exacta. I, malgrat que no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat, es compromet a corregir els errors que se li assenyali amb la màxima celeritat possible.

Titularitat del lloc web

El propietari del present lloc web és la MANCOMUNITAT.

Domini: www.mancomunitatdelcamp.cat
CIF: P4300004
Domicili: carrer del Coure, Polígon Industrial Riu Clar, 43006, Tarragona
Tel. 977 55 06 96
Fax. 977 54 66 47
E-mail: comunicacio@mancomunitatdelcamp.cat

Propietat intel·lectual i industrial

Tota la informació d’aquest lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat de la MANCOMUNITAT o cedits per òrgans vinculats, com els ajuntaments que en formen part o altres administracions competents. Els continguts estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari/a d’aquest lloc web ha de respectar.

Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de la MANCOMUNITAT.

Ús del lloc web

La pàgina web de la MANCOMUNITAT proporciona l’accés a continguts (articles, imatges, informacions, serveis i dades) propietat de l’ens, així com la redirecció a continguts externs, d’altres organismes.

Així mateix, la persona usuària assumeix la responsabilitat i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del web i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no fer-los servir per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la MANCOMUNITAT, organismes vinculats o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris/es i modificar o manipular els seus missatges.

La MANCOMUNITAT es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, La MANCOMUNITAT no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris/es a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Responsabilitat en els enllaços

La MANCOMUNITAT inclou en el seu lloc web tot un seguit d’enllaços a pàgines externes, d’altres organismes públics vinculats, únicament amb la intenció de fer divulgació dels treballs efectuats per encàrrec d’aquests, i no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Protecció de dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. Podeu trobar més informació al respecte a la nostra Política de Privacitat.