SIGUEM CIRCULARS!

Economia circular

Aprofitar els recursos una vegada i una altra. Aquesta és la finalitat bàsica de l’economia circular: promoure la prevenció dels residus, la reutilització dels materials i la recuperació a través de tractaments de reciclatge i valorització.

Recursos limitats

Les matèries primeres del planeta són limitades i se n’han estat extraient tan excessivament que s’estan esgotant. El model majoritari actual representa un camí lineal de producció i consum en què s’extreuen recursos naturals, es produeixen béns que s’utilitzen poques vegades i s’eliminen. Malauradament, aquesta dinàmica de produir-usar-llençar contínuament productes com envasos, roba o aparells electrònics té un gran impacte ambiental.

L’economia circular fomenta la prevenció dels residus i allargar la vida útil dels productes i els materials. Per això, no només és una opció sostenible per al medi ambient, sinó que també és una estratègia intel·ligent per reduir la dependència dels recursos naturals, fomentar l’eficiència energètica i crear un sistema econòmic més sostenible i resilient. A més, també cerca impulsar la creació d’ocupació i promoure la innovació tecnològica.

La circularitat dels materials

Donar una segona vida als béns, a través de l’intercanvi, donació o la compra-venta de segona mà s’ha fet tota la vida. A menys tractament que calgui aplicar a un producte o material per a tornar-lo a reutilitzar, menys impacte ambiental!

En definitiva, potenciar la circularitat dels materials implica adoptar estratègies com la reutilització, reparació, reciclatge i remanufactura de productes, fomentar la utilització de materials biodegradables i reciclables, promoure la producció d’energia a partir de fonts renovables i el disseny de productes amb una vida útil més llarga.