EDUCACIÓ AMBIENTAL

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una iniciativa de les Nacions Unides que consisteix en una sèrie de 17 metes globals per abordar els problemes i desafiaments més urgents que enfronta el nostre planeta. Aquests objectius comprenen àrees com l’eradicació de la pobresa, l’accés a l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, la protecció del medi ambient i la promoció de la pau i la justícia. Els ODS busquen fomentar un desenvolupament sostenible en tots els aspectes: social, econòmic i ambiental, garantint així un futur més just i equitatiu per a tothom.

Relacionats amb l’àmbit que ens ocupa, els Objectius pels quals hem de vetllar són:

 • ODS 7

  Energia assequible i no contaminant: L’objectiu és garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom. També cerca promoure l’ús de fonts d’energia renovable, millorar l’eficiència energètica i fomentar la recerca i el desenvolupament en aquest camp. La valorització energètica contribueix a convertir residus en recursos energètics, reduint així la dependència de combustibles fòssils i promovent l’accés a energia neta i sostenible.

 • ODS 9

  Indústria, innovació i infraestructura: L’objectiu és promoure la construcció d’infraestructures resilients, sostenibles i inclusives, en l’àmbit de la gestió dels residus i la producció d’energia, tot fomentant la industrialització sostenible, la descarbonització, i fomentar la innovació i l’adopció de tecnologies netes als països en desenvolupament.

 • ODS 11

  Ciutats i comunitats sostenibles: L’objectiu és aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. També busca millorar l’accés a habitatges adequats, segurs i assequibles, així com a transport públic, zones verdes i espais públics. La valorització energètica ajuda a abordar el desafiament dels residus a les ciutats, millorant-ne la gestió i reduint-ne els impactes ambientals.

 • ODS 13

  Acció pel clima: L’objectiu és prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus impactes. Es busca enfortir la capacitat d’adaptació i de resiliència dels països, així com promoure l’educació i la sensibilització sobre el clima. La valorització energètica pot ajudar a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en convertir els residus en energia i evita la gran quantitat de metà que s’allibera als abocadors. Els complexos industrials, com les PVE, han d’apostar per la descarbonizació i esdevenir embornals de CO2. Això contribueix a protegir la biodiversitat i conservar els ecosistemes.

 • ODS 15

  Vida d’ecosistemes terrestres: L’objectiu és protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, combatre’n la desforestació i aturar la pèrdua de biodiversitat. També cerca promoure la gestió sostenible dels boscos i lluitar contra la desertificació i la degradació de la terra. En produir energia dels residus, es disminueix la necessitat d’usar altres tipus de combustible.

  Ves al web del ODS

Objectius de reciclatge

Des de la Unió Europea es marquen alguns dels compromisos més rellevants en l’àmbit ambiental. En matèria de residus municipals, per exemple, les normatives i estratègies van encaminades a aconseguir objectius com:

2025:

 • Reciclar com a mínim el 55% dels residus municipals generats.
 • Reciclar com a mínim el 60% dels residus d’envasos.
 • Reduir la generació de residus d’aliments en un 30%. (malbaratament alimentari)
 • Reduir la quantitat de residus dipositats a abocadors a menys del 10% dels residus municipals generats.

 

2030:

 • Reciclar com a mínim el 65% dels residus municipals generats.
 • Reciclar com a mínim el 70% dels residus d’envasos.
 • Reduir la generació de residus d’aliments en un 50%.
 • Reduir la quantitat de residus dipositats a abocadors a menys del 5% dels residus municipals generats.

 

2050:

 • Aconseguir una economia circular on pràcticament no hi hagi residus, on tots els materials es reciclin, es reutilitzen o es recuperin d’alguna manera.
 • Evitar la generació de residus i reduir significativament la quantitat de residus que s’envien a abocadors.
 • Fomentar la reutilització, recollida selectiva i el reciclatge de materials per minimitzar l’impacte ambiental.

Aquestes directrius tenen com a objectiu reduir la dependència dels abocadors i promoure una gestió més sostenible dels residus, maximitzant la recuperació de recursos i minimitzant-ne l’impacte ambiental.