Qui som?

La nostra història

La MANCOMUNITAT es va constituir l’any 1987 a iniciativa de diversos ajuntaments del Camp de Tarragona, que van voler trobar una solució conjunta a la gestió de residus municipals del territori. Amb l’objectiu de reduir l’ús dels abocadors per disposar-hi els residus, es va apostar per la valorització energètica. D’aquesta manera, es va crear l’empresa pública SIRUSA (Servei Integral de Residus Urbans S.A.) i, l’any 1990, es va inaugurar la planta de valorització energètica. El Camp de Tarragona pujava al tren d’una gestió més sostenible dels residus municipals.

L’existència de la MANCOMUNITAT va lligada a la gestió dels residus municipals, pero la prioritat inalienable és el respecte pel medi ambient. D’aquesta manera, l’ens aposta per fomentar l’educació ambiental al territori, en col·laboració amb les administracions, entitats i empreses.

La conjuntura ideal passa per generar el mínim de residus possible i recuperar els materials dels que no s’hagin pogut evitar, intentant que el volum que calgui eliminar sigui proper al zero. La gestió integral dels residus comença molt abans de la disposició de la bossa al contenidor: reduir, reutilitzar i recollida selectiva.

 • 6 de maig de 1987

  Publicació dels estatuts de la MANCOMUNITAT al BOPT.

 • 15 de maig de 1987

  Es publicava la notícia de la constitució de la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona amb el titular que “que els abocadors controlats desapareixerien en dos anys” d’acord amb el compromís adquirit pels ajuntaments integrants

 • 1989

  S’acorda la construcció de la planta incineradora de SIRUSA.

 • 15 d’abril de 1991

  SIRUSA es connecta a la xarxa elèctrica

 • 2000

  Es comencen a comercialitzar les escòries generades en la incineració per a obra civil.

 • 2004

  SIRUSA és una de les primeres plantes de valorització energètica en obtenir la certificació ISO 14000

 • 2012

  S’estableixen els premis SIRUSA per a incentivar la recollida selectiva

 • 2016

  Es publica el llibre dels 25 anys de SIRUSA *

 • 2022

  Es canvia el nom de MANCOMUNITAT D’INCINERACIÓ a MANCOMUNITAT DE GESTIÓ INTEGRAL

SIRUSA, 25 anys

L’any 2016, amb motiu del quart de segle de la posada en funcionament de la planta, es va publicar el llibre “SIRUSA, 25 anys”, que recull el testimoni de persones que han estat implicades en el servei, al llarg de la seva història.

SIRUSA, 25 anys