SIGUEM CIRCULARS!

La Valorització Energètica

Els residus que no es poden evitar ni valoritzar materialment, s’han de gestionar d’alguna manera. Un camí sostenible per fer-ho és la valorització energètica, que permet convertir aquests residus en recursos energètics i subproductes, a més de reduir-ne el volum i evitar que acabin a l’abocador controlat.

A grans trets, la valoritzacó energètica consisteix en què els residus de la fracció resta i rebuig se sotmenen a altes temperatures a dins dels forns. Aquetsa calor genera energia tèrmica, que es pot fer servir en sistemes de climatització urbana. La combustió dels residus també escalfa l’aigua de la caldera, s’evapora i mou el turbogenerador, fet que produeix l’energia elèctrica.

Cal tenir en compte que les plantes de valorizació energètica compleixen protocols molt estrictes de seguretat i emissions, controlades en tot moment per organismes externs.

En aquest vídeo us expliquem el tractament de forma més detallada.

SIRUSA

El Servei d’Incineració dels Residus Urbans S.A (SIRUSA) es va constituir l’any 1990 i va començar l’activitat l’any següent, amb la posada en marxa de la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT.

Principalment, SIRUSA rep i gestiona els residus sòlids municipals dels ajuntaments mancomunats. A través de l’Acord Marc, signat amb els consells comarcals que formen el Camp de Tarragona i l’Agència de Residus de Catalunya, es reben també residus municipals d’altres municipis del territori. Arriben també residus rebuig d’altres plantes de tractament i, finalment, altres residus que s’han de destruir.

Actualment, la planta de valorització energètica que explota SIRUSA es troba immersa en un procés de modernització integral de l’equipament per fer que el tractament sigui cada cop mé eficient i avanci cap a la descarbonització de l’activitat.

Anar al web SIRUSA